Browse Tag by บริหารเวลาการทำงาน
บริหารเวลาทำงาน

คนรุ่นใหม่บริหารเวลาอย่างไร จึงจะมีคุณภาพ 2020

บริหารจัดการเวลาของชีวิต

การบริหารเวลาใน 24 ชั่วโมงที่ทุกคนมีเท่ากันให้มีประสิทธิภาพเหนือคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหมายถึงการเติบโตในหน้าที่การงานได้ดีมากขึ้น และยังมีเวลาเหลือในการพักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วย เรามาดูกันว่า คนรุ่นใหม่ที่ต้องทำกิจกรรมหลากหลายอย่างในทุก ๆ วัน และยังต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตควบคู่กับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควรบริหารจัดการด้านเวลาอย่างไรบ้าง

บริหารจัดการเวลาของชีวิต

ทำบันทึกลำดับความสำคัญของงาน – การทำรายการงานที่ต้องทำในแต่ละวัน โดยลำดับจากเช้าจนถึงค่ำ ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ที่จริงแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่ให้ทุกคนนั้นมีเป้าหมายในการใช้เวลาทุกชั่วโมง และกำหนดช่วงเวลาที่ดีในการทำงานแต่ละชิ้น โดยงานที่ทำยาก ต้องใช้พลังสมองสูง ควรทำตั้งแต่เช้า เพราะสมองยังปลอดโปร่ง ส่วนงานที่เป็นกิจวัตรด้านเอกสาร สามารถยกไปทำตอนบ่ายหรือเย็นได้ การทำตารางใช้เวลาควรทำก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการวางแผนในตอนเช้าอีก

ฝึกตั้งสมาธิก่อนทำงาน – ก่อนการเริ่มทำงานแต่ละชิ้น ควรนั่งนิ่ง ๆ หรือทำให้จิตใจไม่วอกแวกสัก 5 นาที เพื่อให้มีสมาธิกับงานที่จะทำให้มากที่สุด การมีสมาธิตลอดเวลาจะช่วยลดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด จึงไม่ต้องเสียเวลาในการกลับมาแก้ไขอีก เท่ากับงานแต่ละอย่างใช้เวลาน้อยลง มีการศึกษาพบว่าก่อนการทำงานชิ้นสำคัญ หากพนักงานมีการทำสมาธิก่อนทำ และปิดการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดระหว่างการทำงาน จะได้ประสิทธิภาพงานสูงที่สุด เพราะไม่มีสิ่งรบกวนทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน และทำให้เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำงานลดลงด้วย

ใช้โปรแกรมมือถือตัวช่วยในการวางแผน – โปรแกรมตัวช่วยในการวางแผนเวลาในปัจจุบันมีหลายชนิด ที่คนนิยมใช้งาน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะมีการพกพาโทรศัพท์มือถือติดตามตัวไว้เสมอ เช่น โปรแกรม calendars by readdle ซึ่งจะเป็นโปรแกรมในการวางแผนกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวัน มีรูปแบบคล้ายปฏิทินตั้งโต๊ะที่เจ้าของโทรศัพท์สามารถที่จะเลือกสีสันในแต่ละช่องกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความสำคัญของงานแต่ละชิ้นได้แตกต่างกัน ที่สำคัญคือสามารถที่จะตั้งเวลาในการเตือนทั้งตอนเริ่มและจบงานแต่ละชิ้น เพื่อให้การวางแผนงานของคุณมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการเวลาของคนยุคใหม่นั้นมีอยู่หลายเทคนิคที่ควรทำประกอบกัน เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จในทุกด้านต่อไป

คนรุ่นใหม่บริหารเวลาอย่างไร จึงจะมีคุณภาพ 2020