Browse Tag by ความมุ่งมั่นในชีวิต
บริหารเวลาทำงาน

การบริหารเวลาแบบมืออาชีพ อยากเป๊ะต้องรู้

การบริหารเวลาแบบมืออาชีพ อยากเป๊ะต้องรู้

การบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่ 24 ชั่วโมงให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด สำคัญต่อการเติบโตในหน้าที่การงานและเพิ่มอัตราการแข่งขันทาง ธุรกิจ หากไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ ก็เท่ากับเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คู่แข่งทางธุรกิจหรือสายงานเติบโตได้มากกว่าไปด้วย

วิธีบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ

1. วางแผนและลำดับความสำคัญ

งานแต่ละชิ้นจะมีความจำเป็นและความเร่งด่วนไม่เท่ากัน รวมถึงการใช้เวลาในการทำงานให้เสร็จแตกต่างกันไปด้วย งานบางอย่างต้องทำเป็นกิจวัตร ไม่มีความเร่งด่วน เช่น งานเอกสาร การทำบัญชีสรุปรายเดือน แต่งานบางอย่างจะต้องเร่งทำให้เสร็จ เช่น การติดต่อลูกค้าคนสำคัญ การคิดนโยบายแก้ไขสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนั้น ในแต่ละวันต้องมีการวางแผนว่าต้องทำงานใดก่อนหรือหลังให้ลงตัวที่สุด

2. การรู้จักปฏิเสธ

คุณอาจเคยเห็นเพื่อนร่วมงานบางรายที่รับงานคนอื่นมาทำ ทั้งที่งานตัวเองก็ยังไม่เสร็จ เพียงเพราะว่าเกรงใจที่มาร้องขอความช่วยเหลือ หรือคนที่รับปากกับเพื่อนว่าจะไปสังสรรค์ แทนที่จะปฏิเสธเพราะงานยังไม่เสร็จ การรู้จักปฏิเสธเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คุณใช้เวลาของตัวเองในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ดีขึ้น ทำให้คุณก้าวสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานที่ทำมากยิ่งขึ้น

3. การเน้นคุณภาพของงาน

การหยุดใช้สื่อโซเชียลสำคัญต่อการเพิ่มคุณภาพงาน ผู้ที่ต้องตัดสินใจหรือทำงานชิ้นที่สำคัญ ต้องการให้มีผลงานดี ไม่มีปัญหาแก้ไข ควรตัดสิ่งรบกวน เช่น ปิดโทรศัพท์มือถือ หยุดการเช็คอีเมลชั่วคราว เปลี่ยนเวลาตอบแชท line หรือ Facebook ไปช่วงเวลาพักหลังเลิกงาน จะทำให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้ามากที่สุด คุณภาพของงานจะสูงขึ้นจากการมีความคิดที่ต่อเนื่องไม่มีสิ่งรบกวน หากทำเช่นนี้ได้เป็นประจำก็จะทำให้แต่ละวันได้ปริมาณงานที่มากขึ้นด้วย

4. การมีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจน

คนที่มีความมุ่งมั่นในชีวิต ต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มเงินเดือนหรือเลื่อนสู่ตำแหน่งสูงยิ่งขึ้น เช่น จากพนักงานประจำธรรมดา ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับล่าง กลาง บน โดยกำหนดระยะเวลา 3-5 ปี ที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้มีวินัยในการบริหารเวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว หากคุณทำงานแบบไม่มีเป้าหมาย จะทำให้มีความเบื่อหน่าย ท้อแท้ต่ออุปสรรค และขาดการวางแผนการใช้เวลาที่ดี

จะเห็นได้ว่า การบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง ต้องมีการวางแผน ลำดับความสำคัญของาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตจากการทำงานวันต่อวัน ให้เป็นการมุ่งสู่ความสำเร็จที่มีเป้าหมายชัดเจน เราหวังว่า บทความนี้จะทำให้ทุกท่านได้แนวคิดและนำไปปรับใช้กับการจัดการกิจวัตรประจำวัน โดยเฉพาะด้านการงานมากขึ้น

วิธีการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ