Uncategorized

รีวิว หนังสือ การบริหารเวลา จัดการสิ่งสำคัญในชีวิตให้มีประสิทธิภาพ

รีวิว หนังสือ การบริหารเวลา จัดการสิ่งสำคัญในชีวิตให้มีประสิทธิภาพ

Work – life balance คือ ทฤษฏีการปรับสมดุลการใช้ชีวิตและการทำงานให้มีความเหมาะสมลงตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการรบกวนในช่วงเวลาพักผ่อน ทำให้การบริหารเวลาจึงเป็นทักษะที่ช่วยให้เกิด Work – life balance ที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยหนังสือ How to ที่ช่วยในการบริหารจัดการเวลา มีดังนี้

  • วิธีบริหารเวลา ให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน หนังสือของ Lothar Seiwert ที่แปลโดยปิยะกัลย์ สินประเสริฐ ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการอธิบายความคุ้มค่าของเวลาในแต่ละวัน และบอกถึงวิธีการบริหารเวลาเพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเริ่มตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจ วิธีวางแผนการใช้เวลา และการลำดับความสำคัญเพื่อลดการทำงานที่ไม่จำเป็น
  • The Bullet Journal Method : วิถีบันทึกแบบบูโจ หนังสือจิตวิทยาราคาหลักร้อยที่เขียนโดย Ryder Carroll และแปลโดย นรา สุภัคโรจน์ ที่มีประเด็นสำคัญเรื่องการปรับเวลาชีวิตให้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในอนาคต ด้วยการจัดระเบียบเวลาในปัจจุบันและการวางแผนการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
  • แค่ใช้เวลาให้เป็น ไม่ต้องเก่ง ก็ไปได้ไกลกว่า หนังสือ How to ที่ไม่ใช่เพียงแค่บอกวิธีการในการบริหารเวลาเพื่อให้นำไปใช้ในชีวิตจริงแต่ยังมีข้อคิดเชิงบวกที่ช่วยกระตุ้นการใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาในแต่ละวัน และลดความรู้สึกผิดเมื่อเลิกงานตามเวลาด้วยการใช้เวลาในการทำงานแต่ละวันอย่างคุ้มค่าที่สุด
  • Eat that frog กินกบตัวนั้นซะ! เป็นหนังสือที่บอกเหตุผลว่าทำไมเราควรจัดการงานที่คั่งค้างไว้ทันทีโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งภายในหนังสือเล่มนี้จะบอกถึงวิธีจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างและบอกถึงวิธีลดภาระงานที่ไม่จำเป็น หรือยังไม่เร่งด่วนออกไปก่อน เพื่อให้เราสามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ไปกับงานที่มีความจำเป็นและสำคัญจริง ๆ ได้โดยทันที
  • ทำน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา : Extreme Productivity หนังสือบริหารเวลาที่จะช่วยลดภาระการทำงานที่ไม่จำเป็นลงไปเพื่อเพิ่มเวลาและประสิทธิภาพในการทำงานที่สำคัญ โดยนำเทคนิคของผู้บริหารระดับสูงมาใช้ ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือไม่ได้มีเพียงการบริหารจัดการเวลา แต่ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายและลูกน้องเพื่อให้เกิดการวางแผนงานและการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งยึ้น

หนังสือการบริหารเวลาเป็นหนังสือแนว How to ที่ช่วยให้คนวัยเรียนและวัยทำงานสามารถบริหารเวลาในแต่ละวันให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย